Uncategorized

Seznamte se s kancelářským nábytkem, jehož kvality doporučujeme

Kvalitní ÄalounÄ›ný sedák i opÄ›rák v různých dezénových provedeních. Pohodlné podruÄky. Variabilní mechanické vlastnosti. To jsou kancelářské židle z prodejního programu ověřeného obchodníka, jehož kvalitní nábytek do kanceláře má svou jasnou perspektivu. Ergonomicky tvarovaný sedací nábytek zaruÄuje, že i v nejintenzivnÄ›jším pracovním procesu budete mít na pamÄ›ti aspekty VaÅ¡eho zdraví. A v neposlední Å™adÄ› je mimořádnÄ› skvÄ›lé vÄ›dÄ›t, že moderní […]

Nádherné divadlo

Kultura je tady od toho, abychom my lidé se také bavili anebo abychom poznávali další různá místa. Já si myslím, že lidé v dneÅ¡ní dobÄ› jsou opravdu hodnÄ› kulturní. Nebo vy si to nemyslíte? A když už se bavíme o lidech a o kultuÅ™e, tak vy jste také kulturní lidé anebo nemáte vůbec rádi kulturu? Mnoho lidí mi stále dokola […]

Kolektivní sporty

Já si myslím, že vÅ¡echny sportovní aktivity jsou pro naÅ¡e tÄ›lo hodnÄ› důležité, protože bez sportu by naÅ¡e tÄ›lo asi nemohlo ani normálnÄ› fungovat. Já vím, že mnoho lidí si myslí, že tÅ™eba bez sportu to samozÅ™ejmÄ› také jde. Jenomže já si myslím, že tohle je úplnÄ› pravý opak. Vemte si, kdyby tÅ™eba lidé vůbec nesportovali. Víte, jakou by to […]

Uncategorized

Za životní chybu není třeba platit do konce života

Zjistili jste, že vzhledem k pÅ™edchozímu způsobu života, kdy jste řádnÄ› nespláceli své dluhy, s vámi žádná banka nechce mít již nic spoleÄného? PÅ™itom jste v situaci, že peníze naprosto nutnÄ› potÅ™ebujete, a dokonce v situaci, která by vám v souÄasné dobÄ› umožňovala naprosto plynulé a pohodové splácení svého nového závazku, pokud byste na nÄ›j dosáhli? Pak právÄ› pro vás […]

Uncategorized

Chcete zkusit novou formu výuky?

Pracujete již dlouhou dobu ve Å¡kolství a na dÄ›tech, které v souÄasné dobÄ› navÅ¡tÄ›vují VaÅ¡i třídu vidíte, že je příliÅ¡ nezajímají jen informace, které se nauÄí z knihy, ale že chtÄ›jí vÅ¡e vidÄ›t na vlastní oÄi a vÅ¡e si chtÄ›jí osahat? Rádi byste jim tedy ukázali, jak nÄ›které vÄ›ci v minulosti fungovaly anebo je nauÄili nÄ›jakému Å™emeslu, které by se […]

Krása kolem

Věřte mi, že krása má opravdu mnoho podob. A pokaždé, když Å™eknu pÅ™ed nÄ›kým slovo krása, tak si každý ÄlovÄ›k ihned vybaví krásnou ženu a nebo krásného muže, jednoznaÄnÄ› krásného ÄlovÄ›ka. Jenomže když se jich potom zeptám, jak by definovali krasu, tak vždycky se na mÄ› tak podívají, zamraÄí se a vůbec neví, co by odpovÄ›dÄ›li. Oni vždycky odpoví, že […]

Peníze ve sportu

Sport je v dneÅ¡ní dobÄ› velmi populární zábavou. Je pravda, že jsme si jako spoleÄnost vybrali sedavý způsob života, a pokud nechceme za pár let vÅ¡ichni podlehnout civilizaÄním chorobám, je nutné abychom pÅ™irozený pohyb nahrazovali aspoň tím, pro který se dobrovolnÄ› rozhodneme. I když je zajímavý trend i to, že pro svou zábavu nemusíme sport jen aktivnÄ› vykonávat, ale jak se […]

Uncategorized

Chraňte své děti

Není tomu příliÅ¡ dlouho, kdy se Vám narodilo malé děťátko do rodiny a chtÄ›li byste tedy zařídit v domÄ› vÅ¡e tak, aby byl naprosto bezpeÄný? KromÄ› toho, že byste rádi zajistili vÅ¡echny rohy nábytku, zábradlí a mnoho dalších vÄ›cí, potÅ™ebujete nÄ›jak zajistit také okna? V případÄ› rozbití by se mohly dÄ›ti poranit a tomu musíte nÄ›jakým způsobem zabránit? Jak to […]

Nenechejte si ujít

Výstavou betlémů se ÄŒesko pÅ™ipojuje k celosvÄ›tovým oslavám, kdy pÅ™ed osmi sty lety byl Å™eholníkem FrantiÅ¡kem z Assisi postaven první betlém. Od roku 1562 byly betlémy poprvé vystaveny i na naÅ¡em území. V Klementinu. A tato kulturní tradice se udržela do souÄasnosti. V roce 1923 byla v Klementinu instalována nejvÄ›tší – Jubilejní jesliÄková výstava – a letos se do stejných prostor vrací. […]

Zábava na motorce

Motorka to je takové téma samo o sobÄ›. Když se Å™ekne motorka, tak co si pod tím pÅ™edstavíte? Já si myslím, že mnoho lidí si pÅ™edstaví nÄ›jaké dlouhé fousáÄe, kteří mají dlouhé vousy a vlasy anebo mají na hlavÄ› šátek anebo už jsou dokonce zase na druhou stranu pleÅ¡atí. A také vÅ¡ichni mají kožené kombinézy. A takové kožené anebo džínové […]