Pomáhají produkty na pleť ke kráse?

Mnoho lidí se Äasto zamýšlí nad tím, jestli kosmetické produkty opravdu mohou pomoci ke kráse. Je dnes mnoho lidí, kteří trpí problémy s pletí. Najdeme mnoho tÄ›ch, které například trápí akné. Ti, kteří mají s nÄ›Äím takovým problémy, už jistÄ› vyzkouÅ¡eli celou Å™adu vÄ›cí, které by jim mÄ›ly pomoci. Spoustu produktů ale mohli tak maximálnÄ› vyhodit, jelikož nÄ›co takového opravdu […]

Krása přírody

Já si myslím, že nám dneÅ¡ní svÄ›t nabízí opravdu mnoho krásy. Tolik krás, co ÄlovÄ›k si tÅ™eba ani neuvÄ›domuje. Zkuste se podívat kolem sebe a Å™eknÄ›te si pro sebe, co je asi tak krásného, nebo co vidíte kolem sebe krásného. Mnoho lidí právÄ› odpoví, že tÅ™eba vidí lidi, ale co tÅ™eba příroda? Podle mého názoru příroda nám lidem dává opravdu hodnÄ›. […]

Krása kolem

Věřte mi, že krása má opravdu mnoho podob. A pokaždé, když Å™eknu pÅ™ed nÄ›kým slovo krása, tak si každý ÄlovÄ›k ihned vybaví krásnou ženu a nebo krásného muže, jednoznaÄnÄ› krásného ÄlovÄ›ka. Jenomže když se jich potom zeptám, jak by definovali krasu, tak vždycky se na mÄ› tak podívají, zamraÄí se a vůbec neví, co by odpovÄ›dÄ›li. Oni vždycky odpoví, že […]