Kolektivní sporty


Já si myslím, že vÅ¡echny sportovní aktivity jsou pro naÅ¡e tÄ›lo hodnÄ› důležité, protože bez sportu by naÅ¡e tÄ›lo asi nemohlo ani normálnÄ› fungovat. Já vím, že mnoho lidí si myslí, že tÅ™eba bez sportu to samozÅ™ejmÄ› také jde. Jenomže já si myslím, že tohle je úplnÄ› pravý opak. Vemte si, kdyby tÅ™eba lidé vůbec nesportovali. Víte, jakou by to mÄ›lo neblahou zkuÅ¡enost pro naÅ¡e srdce a nebo celkovÄ› pro naÅ¡e zdraví? Já si myslím, že naÅ¡e tÄ›lo by nám urÄitÄ› nepodÄ›kovalo, protože sport je pro naÅ¡e tÄ›lo naprosto pÅ™irozený. NaÅ¡e tÄ›lo není vyvinuté na to, aby sedÄ›lo u televize, nebo aby se cpalo tuÄnými fastfoodovým jídly. TÅ™eba pizzou a nebo hamburgery.

Pohyb je velmi důležitý.

Tohle samozÅ™ejmÄ› ne, abych se pÅ™iznala, tak já asi do svých deseti nebo do svých jedenácti letech jsem také nemÄ›la ráda sport. Tedy ne, že bych ho nemÄ›la ráda, ale mě to spíše nebavilo. MÄ› nikdo k tomu ani nemotivoval, jenomže pozdÄ›ji, když jsme se pÅ™estÄ›hovali do jiné ulice, kde bylo opravdu plno dÄ›tí v mém vÄ›ku, tak se s nimi zaÄala také sportovat. Sice to nebyl takový úmyslný sport, jak tÅ™eba dÄ›lají dospÄ›lí lidé, ale my jsme tÅ™eba hrály na babu a nebo také na honÄ›nou a nebo jsme moc hrály vybiku.

Sport je důležitý pro všechny.

Vybika to byl můj první nejoblíbenÄ›jší sport. Já si myslím, že vybiku musí mít rád asi každý. Také vám Å™eknu, že na základní Å¡kole, když jsme to hráli v osmé třídÄ›, tak jsem na vybiku byla opravdu nejlepší. Byla jsem nejlepší úplnÄ› ze vÅ¡ech, a dokonce jsem potom také hrála proti klukům, dokonce i kluky jsem porazila. Vždycky jsem v kruhu zůstala jediná. Vždycky jsem vyhrávala. Pokud i vy stále pÅ™emýšlíte, jaký sport bude tÅ™eba pro vaÅ¡e malé dÄ›ti nejvhodnÄ›jší, tak já si myslím, že bych prvnÄ› zaÄala plaváním a nebo tÅ™eba pro kluky fotbalem a nebo také golfem. Je to velice oblíbená hra, která urÄitě bude bavit každého, protože je to zábavná hra v kolektivu.