Peníze ve sportu


Sport je v dneÅ¡ní dobÄ› velmi populární zábavou. Je pravda, že jsme si jako spoleÄnost vybrali sedavý způsob života, a pokud nechceme za pár let vÅ¡ichni podlehnout civilizaÄním chorobám, je nutné abychom pÅ™irozený pohyb nahrazovali aspoň tím, pro který se dobrovolnÄ› rozhodneme. I když je zajímavý trend i to, že pro svou zábavu nemusíme sport jen aktivnÄ› vykonávat, ale jak se u mnohých z nás můžeme pÅ™esvÄ›dÄit, staÄí jej i jen pasivnÄ› sledovat. NÄ›kteří z nás naopak více než sport aktivní upÅ™ednostňují sport pasivní, a to tím způsobem, že jej prožívají doma na pohovce u televize.

fotbalový zápas

Pokud bychom se nad tímto problémem hluboce zamysleli, zjistíme, že je vlastnÄ› velmi zajímavé, že Äím dále víc lidí upÅ™ednostní sledování sportovního zápasu v televizi, než aby si jej Å¡li sami zahrát. S tím souvisí další otázka, která se může zdát jako trochu abstraktní, ale je zajímavé se nad ní zamyslet. Sportovci, kteří za nás hrají v televizi a kteří nám tím pádem vyrábí zábavu jsou jedni z nejbohatších lidí ve spoleÄnosti. CelkovÄ› se ve sportu toÄí obrovské peníze. Je potÅ™eba se zamyslet, jestli je doopravdy potÅ™eba, aby se toto dÄ›lo? Je nutné sportovce platit tak dobÅ™e za nÄ›co, co ostatní dÄ›lají pro zábavu a zdarma?

fanoušci na stadionu

Důvodem, který mluví pro je to, že v dneÅ¡ní dobÄ›, aby se dosáhlo tÄ›ch nejlepších výkonů, jsou sportovci už od mladých let velmi tvrdÄ› trénováni a již od zaÄáteÄnických let musí dodržovat velmi tvrdou disciplínu. Druhá strana pÅ™ipouÅ¡tí, že se jedná o výkony, které je nutno po zásluze ocenit, ale nejsou jejich mnohamilionové odmÄ›ny již prostÄ› trochu moc? VždyÅ¥ mnoho z nás pracuje velmi tvrdÄ›, a to tÅ™eba navíc pro ostatní lidi, ale jen proto, že se nejedná o aktivitu, kterou by sledovalo plno diváků jsou placeni úplnÄ› průmÄ›rnÄ› až podprůmÄ›rnÄ›. Je to otázka, nad kterou je dobré se zamyslet, i když nemá jednu správnou odpovÄ›Ä.