Krása přírody


Já si myslím, že nám dneÅ¡ní svÄ›t nabízí opravdu mnoho krásy. Tolik krás, co ÄlovÄ›k si tÅ™eba ani neuvÄ›domuje. Zkuste se podívat kolem sebe a Å™eknÄ›te si pro sebe, co je asi tak krásného, nebo co vidíte kolem sebe krásného. Mnoho lidí právÄ› odpoví, že tÅ™eba vidí lidi, ale co tÅ™eba příroda? Podle mého názoru příroda nám lidem dává opravdu hodnÄ›. Bez přírody bychom asi nebyli. Já si vždycky říkám, že kdyby příroda nebyla, tak by ubylo opravdu tolik krásných vÄ›cí, že by to bylo až Å¡koda. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší je, když lidé tÅ™eba také zauvažuji nad tím, co vlastnÄ› chtÄ›jí anebo jak se cítí. Krása nespoÄívá jenom v tom, jaký má ÄlovÄ›k obliÄej, nebo jaké má vlasy, anebo jakou má postavu.

Myslíte si, že jste krásné?

Proto si myslím, že nejlepší je, kdyby lidé se nad sebou zamysleli a pozastavili se, aby nespÄ›chali, aby nebrali Äas tak vážnÄ›. VždyÅ¥ pÅ™eci žijeme jenom jednou, a tak bychom si mÄ›li všímat vÅ¡echny té krásy, která je kolem. TÅ™eba kvÄ›tiny. NejradÄ›ji jako poÄasí mám jaro, potom také léto i podzim. Zimu ani tak moc ne, protože je vÅ¡echno zahaleno do bílého pláštÄ›. I když sníh mám ráda, tak není to tak krásné, jako tÅ™eba když je jaro anebo léto. Na jaÅ™e vÅ¡echno puÄí a je to krásné.

Mnoho lidí si myslí, že jim to nesluší.

A já si myslím, že když lidé si zvyknou také sledovat kolem sebe tu krásu, tak také budou trpÄ›t ménÄ› stresem, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší je, když lidé za uvažují a budou se chovat lépe a také nebudou tolik spÄ›chat. Když nebudete spÄ›chat, uvidíte, že život bude krásnÄ›jší, když budete smutní, zkuste se podívat na krásu kolem sebe, na takové kvÄ›tiny anebo na zvířata, na obyÄejnou vÄelu anebo na obyÄejného brouka. Uvidíte, že vám bude ihned lépe a vÅ¡echny chmury vás pÅ™ejdou. Já sama si dávám na kráse záležet, také já mám plnou zahradu kvÄ›tin, mám tam krásné keříky a barevné kvÄ›tiny. A co za krásu považujete vy? Věřte, že máte o Äem pÅ™emýšlet.