Chcete zkusit novou formu výuky?


Pracujete již dlouhou dobu ve Å¡kolství a na dÄ›tech, které v souÄasné dobÄ› navÅ¡tÄ›vují VaÅ¡i třídu vidíte, že je příliÅ¡ nezajímají jen informace, které se nauÄí z knihy, ale že chtÄ›jí vÅ¡e vidÄ›t na vlastní oÄi a vÅ¡e si chtÄ›jí osahat? Rádi byste jim tedy ukázali, jak nÄ›které vÄ›ci v minulosti fungovaly anebo je nauÄili nÄ›jakému Å™emeslu, které by se jim líbilo? Co kdyby se tedy dÄ›ti nauÄily vyrábÄ›t svíÄky anebo nahlédly, jaká zvířátka mohou být v mini zoo, a pokud by mÄ›ly odvahu, mohly by si také nÄ›jaké pochovat Äi pohladit? Takový program by se dÄ›tem mohl líbit a urÄitÄ› by si jej užily. K tomu skvÄ›le poslouží Å¡kolní výlety, které jsme pro Vás pÅ™ipravili ve Å tramberku, pÅ™ijeÄte se k nám podívat a Äekejte fantastickou zábavu za nízké ceny!

Zajímavé zkušenosti

Å kolní výletyjsou pro vÅ¡echny dÄ›ti skuteÄnÄ› zajímavými zkuÅ¡enostmi, které si budou na dlouhou dobu pamatovat. AÄ se to možná nezdá, tyto poznatky z oblasti biologie i historie se jim budou hodit do pozdÄ›jších roÄníků a možná i do budoucího života, který si pak budou moci snadnÄ›ji uspořádat.