Techničtí zahradní pomocníci


Hned na poÄátku jara je neocenitelným pomocníkem kultivátor. A je úplnÄ› jedno, jestli je benzínový Äi elektrický. Tento multifunkÄní stroj zastane v zahradÄ› velké množství práce. Mnozí ho už bÄ›hem zimy využívají dokonce i k odhrnování snÄ›hu. PÅ™ed výsadbou oblíbených plodin jím lze zkypÅ™it záhony. A pomáhá i pÅ™i její sklizni. StaÄí si jen vybrat ten, který bude svoji optimální velikostí, výkonem a hmotností vyhovovat majitelům. První úpravu rychle rašícího trávníku lze v jarních mÄ›sících provádÄ›t mulÄovací sekaÄkou. Které se dÄ›lí na nožové a cepové. A lze jimi provést nezbytné provzduÅ¡nÄ›ní a zároveň rozdrcenými ÄásteÄkami potÅ™ebné prohnojení trávníku. StejnÄ› jako vertikutátorem. Ke kterému je možné dokoupit nezbytné přísluÅ¡enství.

Zahradní pomocníci

Pro běžnou údržbu rychle rostoucí trávy lze bÄ›hem celé sezony využívat sekaÄky, které si vybíráme pÅ™edevším podle velikosti zahrady. Do tÄ›ch vÄ›tších je ideálním Å™eÅ¡ením zahradní traktor. Pomocí kterého lze bÄ›hem jednoho odpoledne posekat i pÅ™ilehlá louka. Do běžných zahrad jsou k dispozici sekaÄky jak s pojezdem, které vítají pÅ™edevším ženy. Tak bez pojezdu. V souÄasnosti jsou ve velké oblibÄ› vedle benzínových akumulátorové. Do kterých se vkládá baterie a odpadá tak tahání šňůry, jak to vyžadovaly sekaÄky elektrické. Pokud je potÅ™eba nechat trávu vyrůst a usuÅ¡it pro zvířata, jsou velkým pomocníkem sekaÄky bubnové. A pro vÅ¡echny milovníky dokonale stÅ™iženého anglického trávníků jsou k dispozici sekaÄky robotické. Které nejÄastÄ›ji využívají pracovnÄ› vytížení majitelé zahrady.

Udržovaná zahrada

StejnÄ› jako sekaÄky jsou nabízeny ve tÅ™ech verzích i kÅ™ovinoÅ™ezy. Benzínové, elektrické a akumulátorové. A rovněž vyžínaÄe. Kterými lze vyÄistit okraje trávníku a místa, která jsou hůře dostupná. Na podzim, kdy je potÅ™eba zahradu proÄistit od vÅ¡eho pÅ™erostlého, jsou plotostÅ™ihy dobrým Å™eÅ¡ením. S jejich pomocí lze oÅ™ezat veÅ¡keré keÅ™e a drobné vÄ›tve stromů. Na ty silnÄ›jší je vhodná motorová pila. S úklidem zahrady na závÄ›r sezony pomůže Å¡típaÄ na dÅ™evo. AÅ¥ už horizontální, anebo vertikální. ObÄ›ma lze zpracovat potÅ™ebné množství dÅ™eva na Å¡tÄ›pku. Kterou na jaÅ™e vysypeme chodníÄky.