Příjemná dovolená


Nastává už zimní období a s tím samozÅ™ejmÄ› také Å™ada příhod a také radostí a starostí, jako například zimní dovolená. Myslím si, že mnoho lidí má rádo dovolených. Dovolená je tady od toho, aby si právÄ› lidé odpoÄali od vÅ¡edních starostí a také hlavnÄ› od pracovního shonu. To bych nebyla já, abych také nemÄ›la ráda dovolenou, opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, že bych alespoň dvakrát roÄnÄ› nemohla jet na dovolenou. My s rodinou totiž jezdíme každé léto na dovolenou a potom jeÅ¡tÄ› na zimní dovolenou. Podle mého názoru tohle je opravdu perfektní nápad, jak si právÄ› odpoÄinout a jak se odreagovat. Já mám totiž opravdu hodnÄ› nároÄnou práci, kdy dvanáct hodin dennÄ› pracuji hlavnÄ› s lidmi.

Krásná dovolená u vody.

A práce s lidmi je moji opravdu nejvÄ›tší náplní práce. Musím ale uznat, že mÄ› to opravdu hodnÄ› baví a těší mÄ›, že potkávám mnoho lidí, jenomže nejhorší je, tÅ™eba když narazíte na nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, který vám potom nadává, nebo s vámi nesouhlasí a stále se vám snaží nÄ›co rozmluvit a vymluvit. Jenomže když vy jste odborník a víte, že máte pravdu a tÅ™eba se to týká financí, tak je opravdu nejhorší, když tÅ™eba nÄ›jaký ÄlovÄ›k vám Å™ekne, že to není pravda a říká vám nÄ›co jiného. Takže opravdu je nejlepší, když si potom vždycky odpoÄinete. Já nejradÄ›ji jezdím na dovolenou do Dubaje a nebo do Karibiku. Dubaj mám ráda opravdu už hodnÄ› dlouho.

Ráda jezdím k moři.

A dvakrát jsem tam byla s rodiÄi, a proto Dubaj je takovou moje srdcová záležitost. Dubaj beru už jako takovou rodinnou dovolenou, protože jednou jsem tam také byla s bývalým partnerem a s mými dÄ›tmi. Nyní, když mám jiného partnera a s ním máme jeÅ¡tÄ› tÅ™etí dítÄ›, tak jsem si Å™ekla, že dovolenou bych chtÄ›la opÄ›t trávit nÄ›kde v Dubaji a v zimÄ› tÅ™eba v Karibiku. Karibik vám také ráda, protože tam jsem už byla jednou se svým souÄasným partnerem, kde jsme totiž byli na takové zásnubní dovolené. A musím uznat, že to bylo opravdu perfektní, lepší dovolenou v zimÄ› jsem si opravdu vybrat nemohla. I vám doporuÄuji Karibik.