Domácí pekárna, nebo trouba

V mnoha rodinách je v poslední dobÄ› zvykem vyrobit vlastní domácí chléb. Jehož vůnÄ› a chuÅ¥, s dokonale propeÄenou kůrkou, se nedá s tím ze supermarketu srovnat. Prvotní strach vÅ¡ech hospodynÄ›k, že se jim, tím že nejsou ani vyuÄené, ani zkuÅ¡ené  v jeho peÄení, bochník kvalitnÄ› upéct nepovede, bývá už po prvním pokusu zažehnám. A nadÅ¡ení celé rodiny bývá tou […]

Technické znalosti

Pokaždé, když se podívám kolem sebe, tak vidím vÅ¡ude jenom nÄ›co elektronického a nebo technického. Technika je opravdu hodnÄ› rozšířená. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych mohla a mÄ›la nÄ›jaké znalosti a mÄ›la tÅ™eba technickou univerzitu, že bych také chtÄ›la nÄ›co technického vymyslet. Já si vzpomínám, jak můj syn asi v Å¡esté třídÄ› také potÅ™eboval do Å¡koly udÄ›lat nÄ›co […]

Techničtí zahradní pomocníci

Hned na poÄátku jara je neocenitelným pomocníkem kultivátor. A je úplnÄ› jedno, jestli je benzínový Äi elektrický. Tento multifunkÄní stroj zastane v zahradÄ› velké množství práce. Mnozí ho už bÄ›hem zimy využívají dokonce i k odhrnování snÄ›hu. PÅ™ed výsadbou oblíbených plodin jím lze zkypÅ™it záhony. A pomáhá i pÅ™i její sklizni. StaÄí si jen vybrat ten, který bude svoji optimální velikostí, výkonem a […]