Krása kolem


Věřte mi, že krása má opravdu mnoho podob. A pokaždé, když Å™eknu pÅ™ed nÄ›kým slovo krása, tak si každý ÄlovÄ›k ihned vybaví krásnou ženu a nebo krásného muže, jednoznaÄnÄ› krásného ÄlovÄ›ka. Jenomže když se jich potom zeptám, jak by definovali krasu, tak vždycky se na mÄ› tak podívají, zamraÄí se a vůbec neví, co by odpovÄ›dÄ›li. Oni vždycky odpoví, že krása je taková, komu se co líbí. Každý totiž má svůj ideál krásy jiný, dokonce znám jednoho muže, který právÄ› dává pÅ™ednost pouze jenom hodnÄ› obézním ženám. NÄ›kdy je to až nezdravé, tÅ™eba když má nÄ›která žena nadváhu a nebo muž, tak je to pÅ™eci normální a logicky nemůže každý být dokonalý a nebo extrémnÄ› Å¡tíhlý a nebo jinak dokonalý. Proto nadváha je taková, co se jeÅ¡tÄ› toleruje. Jenomže potom, když je veliká obezita, tak je to už nezdravé.

Krása přírody.

Opravdu hodnÄ› to zatěžuje klouby, ale také vnitÅ™ní orgány, které jsou utlaÄované a to vnitÅ™ním tukem. Také to esteticky nevypadá dobÅ™e, ale znám právÄ› jednoho muže, což jsem už zmínila, který má právÄ› rád opravdu hodnÄ› obézní ženy, které mají tÅ™eba padesát kilo nadváhy. ÄŒetla jsem o tom na internetu a opravdu tohle existuje, proto jsem si Å™ekla, že tady alespoň jde vidÄ›t, že každý krásu vidí úplnÄ› jinak. Ten ÄlovÄ›k mi právÄ› Å™ekl, že se mu opravdu hodnÄ› líbí obézní ženy, že ho to pÅ™itahuje a že mu to pÅ™ijde sexy a že ho to vzruÅ¡uje.

Krása má mnoho podob.

Já osobně si nedokážu představit, že mě by přitahovali opravdu hodně obézní muži, mě se líbí taková normální postava u mužů, nemám ráda velkou obezitu a ani extrémně vyrýsované tělo nebo extrémně štíhlé muže. Líbí se mi takový zlatý střed, ale každý krasu vnímá jinak. Krása také není jenom o lidech, ale také třeba o přírodě a o květinách, protože krásu můžete vidět úplně jinak. Krása také znamená, že třeba se vám líbí nějaká barva a kdežto třeba druhému se zase líbí úplně jiná barva.