Domácí pekárna, nebo trouba


V mnoha rodinách je v poslední dobÄ› zvykem vyrobit vlastní domácí chléb. Jehož vůnÄ› a chuÅ¥, s dokonale propeÄenou kůrkou, se nedá s tím ze supermarketu srovnat. Prvotní strach vÅ¡ech hospodynÄ›k, že se jim, tím že nejsou ani vyuÄené, ani zkuÅ¡ené  v jeho peÄení, bochník kvalitnÄ› upéct nepovede, bývá už po prvním pokusu zažehnám. A nadÅ¡ení celé rodiny bývá tou nejlepší injekcí do dalších pokusů. Zmizí i obava, že peÄení domácího chleba je nároÄné a zabere hodnÄ› Äasu. Kuchyňští techniÄtí pomocníci jsou i v tomto případÄ› tou nejlepší zárukou, že ÄerstvÄ› upeÄené bochníky budou k dispozici bÄ›hem celého týdne. 

PeÄení chleba v troubÄ›

V souÄasnosti se oblíbeným technickým prostÅ™edkem na peÄení chleba stala domácí pekárna. Tento spotÅ™ebiÄ, tím, že se o vÅ¡echno potÅ™ebné postará sám a na hospodyňce je jenom dodání potÅ™ebných surovin, které podle pÅ™iloženého návodu do ní nasype, je nedocenitelný. StaÄí jenom zapnout přísluÅ¡ný program. Odpadá tak zdlouhavé hnÄ›tení a kynutí. I následné peÄení si už zajistí přístroj sám. Tím, že je možnost vyzkouÅ¡et mnoho zajímavých receptů, může si rodina pochutnat pokaždé na jiném typu chleba. Což vítají pÅ™edevším dÄ›ti, které je mívají ve Å¡kole na svaÄinku. Už jenom druh mouky, ze které je pecen vytvoÅ™en, mu dodává jedineÄnou chuÅ¥. AÅ¥ už klasický žitnou, oÅ™echovou, semínkovou Äi proteinovou.

Kuchyně s domácí pekárnou

Mnohé hospodyňky ale rády peÄou postaru – v troubÄ›. A je jedno jestli v elektrické Äi plynové. Přípravu si sice musí udÄ›lat samy, ale vzhledem k tomu, že tÄ›sto rychle a kvalitnÄ› uhnÄ›te kuchyňský robot, zůstává na ženÄ› jenom správná příprava kvásku. Který se do tÄ›sta pÅ™idá. Milovníci kvasového chleba si ten svůj udržují neustále pÅ™ipravený. A mnohdy se ním dÄ›lí i se sousedy. PeÄení chleba v troubÄ› je možné vícero způsoby. NejÄastÄ›ji je vkládán do smaltované, nebo železné nádoby. Která udrží jeho klasický tvar. Jednoduché a rychlé je peÄení v hrnci pod poklicí. Použít je možné i zapékací formu, například bábovkovou. Upéct si vlastní chléb v troubÄ› je možné i na kameni. Který se do ní vloží a tÄ›sto ve vhodné litinové pánvi se položí na nÄ›ho.