Technické znalosti


Pokaždé, když se podívám kolem sebe, tak vidím všude jenom něco elektronického a nebo technického. Technika je opravdu hodně rozšířená. Já sama jsem si řekla, že kdybych mohla a měla nějaké znalosti a měla třeba technickou univerzitu, že bych také chtěla něco technického vymyslet. Já si vzpomínám, jak můj syn asi v šesté třídě také potřeboval do školy udělat něco technického a my jsme udělali takovou klasiku. Udělali jsme jednoduše technického robota.

Doma máme techniky hodně.

Tento robot také dokonce vydával zvuky a nám se to moc líbilo a syna to naÅ¡tÄ›stí opravdu hodnÄ› zaujalo. Byla jsem potěšená a byla jsem ráda, že syna vlastnÄ› baví technika a že ho také baví vÅ¡elico vyrábÄ›t. Takže jsme si s partnerem Å™ekli, že bychom také naÅ¡eho syna mohli pÅ™ihlásit do technického kroužku. Náš syn už chodil na hry minecraft, vždycky to bylo jednou týdnÄ› na dvě hodiny ve vedlejším mÄ›stÄ›. Bylo to opravdu skvÄ›lé a mého syna to moc bavilo, takže jsme si Å™ekli, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé také více pochopili, co je zaÄ technika a nebo jak také funguje. Já si myslím, že mnoho lidí si také myslí, že technika a elektro má k sobÄ› blízko. A samozÅ™ejmÄ›, že tohle je pravda.

Techniku vždy uvítám.

Technika je vždycky tady od toho, aby nám pomáhala. RozhodnÄ› bych nechtÄ›la, aby technika tÅ™eba nám ubližovala. Já samozÅ™ejmÄ› patřím k tÄ›m lidem, kteří podporují elektro a techniku a také další technické vymoženosti. RozhodnÄ› bych nechtÄ›la, aby tÅ™eba moje dítÄ› a nebo já bysme byli nÄ›jak technicky zaostalí. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, tÅ™eba když techniku tak nÄ›jak vylepšíte a nebo tÅ™eba zkusíte udÄ›lat nÄ›co nového, tÅ™eba zkusíte na poÄítaÄi dávat různé aplikace nebo pracovat s aplikacemi. Dokonce můj sedmiletý syn už umí pracovat s grafy a také umí na poÄítaÄi poÄítat příklady. Já v tomhle svého syna podporuji, protože chci, aby byl technicky zruÄný.