Dovolená s rizikem


AÅ¥ už je ta dovolená kdekoli, je tÅ™eba si řádnÄ› odpoÄinout. Není tÅ™eba se nutit do nÄ›jakého pÅ™edem pÅ™ipraveného scénáře na vÄ›ci, které nutno vidÄ›t a dodržet poÄet kilometrů. Jistěže není Å¡patné si vypsat již doma co vidÄ›t chceme, ale nechme tomu pak volný průbÄ›h. Například na horách může zbyteÄný spÄ›ch a honba za kilometry skonÄit velmi Å¡patnÄ›. SkuteÄnÄ› to pak nestojí za to. Pokud ÄlovÄ›k zkolabuje nÄ›kde u nás, a jeÅ¡tÄ› například na cyklostezce, má Å¡anci se z toho dostat. Také zdravotnických bodů je vÅ¡ude dost. Jenže, pÅ™ece jen ta sanitka nemusí dojet vÄas, a to z různých příÄin. Proto je lépe neprovokovat ani u nás, natožpak jeÅ¡tÄ› v cizinÄ›, kde byste se za to nedoplatili.  

Tento Älánek není reklamní, ani být nemá, ale do ciziny se do hor bez pojiÅ¡tÄ›ní vůbec nevydávejte. Pokud by se totiž cokoli stali, naúÄtují vám tam takové palety, že je budete splácet tÅ™icet roků.  

evropské velehory

A nemyslete si jet bez pojiÅ¡tÄ›ní k moÅ™i také není bůhví jaká frajeÅ™inka. I na cestÄ› k hotelu se vám může cokoli stát. StaÄí neopatrné doÅ¡lápnutí a je tu zlomená noha. Nebo do vás nÄ›kdo narazí a neÅ¡tÄ›stí je hotovo. PÅ™ipravte si peníze, ve vÄ›tÅ¡inÄ› států se platí ihned a na dÅ™evo. Pokud jste pojiÅ¡tÄ›ní, mÄ›la by vám to pojiÅ¡Å¥ovna doma vrátit. MÄ›la.  

Základem věci je opatrnost. Pokud do vás někdo vrazí, je to smůla, ale pokud vyrazíte na horskou túru v sandálech, je to přinejmenším nezodpovědnost a pojišťovna by to snad takovému hlupákovi ani proplácet neměla. A ještě by měl dostat pokutu.  

plážový písek

I vody, kde hodláte „nicnedÄ›lat“ se může semlít naprosto ledaco a naprosto neoÄekávanÄ›. Ani nevíte jak. Nemusí k tomu dojít přímo na pláži, i když takové požahání nÄ›jakou moÅ™skou potvorou je zcela běžné. VÄ›tÅ¡inou vÅ¡ak postaÄí běžné oÅ¡etÅ™ení. OvÅ¡em ukousne-li vám žralok nohu, to už je zcela jiná záležitost. Nebo otrava v hotelu. ProstÄ›, opatrnost pÅ™edevším a pojistka.