Proč si tolik lidí zakládalo vlastní blog


Trendy se mÄ›ní vÅ¡ude, dokonce i na internetu. Dříve bylo například velmi populární založit si vlastní internetovou stránku. NejÄastÄ›ji se jednalo o blog, kde byla registrace i provozování zdarma. Tomuto propadli pÅ™edevším mladí lidé, ale i nÄ›kteří ze starší generace se tím nechali unést. A není pochyb, že to mÄ›lo v té dobÄ› své kouzlo.

 

různé typy blogů

 

Nesmíme zapomínat, že internet v rozšířenÄ›jší podobÄ› teprve zaÄínal. Doposud jsme jeÅ¡tÄ› plnÄ› neznali jeho možnosti ani to, jak je nejlépe využít. Každý vÅ¡ak pochopil, že je to jeho Å¡ance podÄ›lit se o své myÅ¡lenky a výtvory bez nadsázky s celým svÄ›tem. A je pravdou, že nÄ›které z tÄ›chto blogů byly svého Äasu velmi populární a hojnÄ› navÅ¡tÄ›vované.

 

Zde samozÅ™ejmÄ› záleželo také na tom, jak byl vlastnÄ› celkovÄ› proveden. Pokud byl například Äasto aktualizován a plný zajímavých Älánků, pak velmi brzy pÅ™itáhl pozornost ostatních a naÅ¡el si svou návÅ¡tÄ›vnickou základnu. Pokud na nÄ›j vÅ¡ak majitel pÅ™ispíval pouze sporadicky, pak ani návÅ¡tÄ›vnost nebyla nijak velká – proÄ by také mÄ›la být jiná, když se na onom webu nic nedÄ›lo.

 

surfování na internetu

 

Když ale byly tak oblíbené, proÄ dnes v podstatÄ› zmizely? OdpovÄ›Ä je pomÄ›rnÄ› jednoduchá: sociální sítÄ›. Ty umožnily sdílet své myÅ¡lenky a díla mnohem rychleji a pohodlnÄ›ji. Nyní jste již nemuseli lidi vybízet, aby navÅ¡tívili váš blog. StaÄilo pouze, aby vás mÄ›li v přátelích, a vaÅ¡e příspÄ›vky se jim automaticky zobrazily. Tím se znaÄnÄ› zvýšil jejich dosah, zvláštÄ› proto, že v přátelích můžete mít v podstatÄ› kohokoliv z celého svÄ›ta.

 

To pro vÄ›tÅ¡inu běžných lidí bylo samozÅ™ejmÄ› mnohem výhodnÄ›jší. Koneckonců, mÄ›li web právÄ› na to, aby prezentovali své myÅ¡lenky. Na rozdíl od firem, které na nÄ›m mají zveÅ™ejnÄ›nu spoustu informací a navíc Äasto také e-shop, běžný ÄlovÄ›k nic takového nepotÅ™ebuje. I proto je pro nÄ› snazší využít sociálních sítí. Blogy tak, alespoň z velké Äásti, skonÄily v propadliÅ¡ti dÄ›jin, a zdá se, že v nÄ›m zůstanou i nadále.