Nenechte se vyvést z míry únikem vody v domácnosti


Pořiďte si detektor – kamerových systémů existuje spousta a kromě těch vysloveně technických, například pro monitoring stavu odpadů a kanalizace, se v řadě případů jedná o vysloveně kontroverzní témata. Sledovat něčí pohyb kamerou je dnes na pořadu dne na mnoha diskusních fórech, ovšem čemu se pozornost věnuje spíše okrajově, jsou čidla – detektory úniku vody. Přitom jde o zařízení za pár stovek, v principu velmi jednoduché, které vám může zachránit majetek v hodnotě http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika/02_Funkce_a_rovnice/5_Kvadraticka_funkce_Kvadraticke_rovnice_a_nerovnice/2503_Kvadraticke_funkce_s_absolutni_hodnotou.pdf mnohem vyšší.

uzávěr vody

Čidlo umístíte do exponovaného úseku, kde by mohlo s větší pravděpodobností k úniku vody dojít, a buď bude jeho výstup akustický přímo v místě havárie, anebo jej lze přenést přes mobilní sítě na váš telefon. Tímto způsobem se například dozvíte v zaměstnání, že se u vás doma přihodilo cosi nemilého, a můžete ihned zasáhnout – odjet domů nebo tam poslat někoho z vaší rodiny.

ventil potrubí

K únikům vody v domácnostech dochází zpravidla ve dvou základních situacích. Tou první jsou typické závady prasklých přívodních hadiček na toaletách nebo u přívodních ventilů u umyvadel a dřezových baterií. Druhý – horší typ závad vzniká ve zdivu. Zde detektor vody může zaznamenat problém až poměrně pozdě, až když se voda dostane skrze omítku na podlahu.

Úniky vody do zdiva znamenaly velký problém zejména v minulosti, kdy se vyhledávání místa závady soustředilo na vizuální podněty a bylo nutné kvůli tomu oklepávat omítku, někdy i z poměrně velké plochy. Pro mnoho rodin to znamenalo doslova katastrofu, zvláště u nově rekonstruovaných objektů, kde bylo nutné vystěhovat nábytek a proměnit obývací pokoj znovu ve staveniště. V současné době se však únik vody řeší mnohem efektivněji, využívá se k tomu technologie poslechových tyčí a formovacího plynu a není nutné bourat žádné zdivo. Instalatéři nonstop Kanalizace instalatéři závadu odhalí velmi rychle a stejně rychle ji také odstraní.