Vybíjená a volejbal


Když se Å™ekne sport, tak si vybavím sebe a mé sourozence, protože my jsme vÅ¡ichni jako malí moc rádi hráli volejbal a také vybíjenou. Také bych jeÅ¡tÄ› se chtÄ›la pochlubit, že například já jsem po vybíjené byla opravdová jedniÄka, byla jsem opravdu nejlepší a také od Å¡esté třídy až do konce Å¡kolní povinné docházky na základní Å¡kole jsem byla opravdu nejlepší. A také mÄ› těšilo, že já jako taková dospívající holka jsem byla vždycky nejlepší v tom, že mi kluci závidÄ›li. Kluci úplnÄ› závidÄ›li, že já holka jsem opravdu nejlepší ve vybíjené. A potom, když jsme jeÅ¡tÄ› zaÄali hrát volejbal, tak kluci mohli samou závistí puknout, protože můj kamarád, ten zase se dmul pýchou v tom, že je nejlepší ve fotbale a také, že bude nejlepší ve volejbale a že také své zkuÅ¡enosti ve vybíjené ihned dožene.

MíÄové hry mÄ› moc baví.

SamozÅ™ejmÄ›, že se v tomhle zmýlil, nic se mu nepodaÅ™ilo. A tak kdybyste vidÄ›li jejich obliÄeje, kdy rudly vzteky anebo kluci byli úplnÄ› naÅ¡tvaní, zatímco já jsem se úplnÄ› smála. Dokonce i moje kamarádka se smála a nemohla tomu věřit, jak pánové takhle mohou žárlit na to, že holka, že jejich spolužaÄka je lepší ve vybíjené a ve volejbale.

Vybíjenou hraji opravdu Äasto.

Myslím si, že kdybych snad zaÄala hrát také fotbal, že budu i nejlepší ve fotbale, to si myslím, že by to už kluci ale nevydrželi a vÅ¡ichni moji spolužáci by asi omdleli. ÚplnÄ› by tak závidÄ›li, že by pÅ™estali dýchat. Proto si myslím, že lidé, když se budou vÄ›novat nÄ›jakému sportu anebo Äemukoliv jinému, klidnÄ› i umÄ›ní, tak samozÅ™ejmÄ›, že v tom budou jednoho dne dobří, protože když nÄ›co nÄ›koho baví, tak to znamená, že se o to zajímá a bude mít k tomu vÄ›tší pÅ™edpoklady, že v tom bude opravdu perfektní a bude v tom vynikat. Kdybych byla mladší, tak jsem si Å™ekla, že bych také chodila potom na nÄ›jaké soutěže a tÅ™eba bych to dotáhla i nÄ›kam na olympiádu. Jenomže nyní na to není Äas. Navíc si nedokáži vybavit, jestli na olympiádÄ› je také vybíjená anebo volejbal.